• Image of White Farmhouse Basket

Measures 18" x 11.5"